Όχι στην φορομπηχτική Πολιτική

Η κρίση και η πανδημία χρειάζονται Κοινωνική Πολιτική υπέρ των αδυνάτων οικονομικά.

Το ενιαίο τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού είναι ειδικού σκοπού  και  καταβάλλεται από τον πολίτη σαν αντάλλαγμα για την ικανοποίηση ορισμένου έργου  ή ορισμένης υπηρεσίας. Αντίθετα ο φόρος έχει σαν προορισμό  ν κάλυψη γενικών αναγκών.

Αρκετοί Δήμοι ακολουθούν την διεύρυνση της ανταποδοτικότητας ακολουθώντας φορομπηχτική πολιτική μεταξύ αυτών είναι και ο δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

    Πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο έφερε πρόταση για μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 10%. Παρά την μικρή  μείωση  παρατηρούμε ότι τα συνολικά έσοδα  είναι περισσότερα από τα  περσυνά και οι υπηρεσίες είναι  στην καθαριότητα και φωτισμό είναι πολύ λιγότερες

Προϋπολογισθέντα  Έσοδα  έτους 2022     Σύνολο  13.922.318,54 € 

Προϋπολογισθέντα  Έξοδα  έτους  2022      Σύνολο 13.922.318,54 € 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Καθαριότητας –  Φωτισμού                        Κ.Α  20     5.880.600,00 €                                                                                                         

(τακτικές αποδοχές – υπερωριακή απασχόληση- εργοδοτικές εισφορές) 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Κήπων                                                         Κ.Α   35    1.907.937,48 € 

(τακτικές αποδοχές – υπερωριακή απασχόληση-  εργοδοτικές εισφορές) 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                               5.653.588,11 € 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ο.Ε.                                                  480.192,95 € 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                               13.922.318,54 € 

Παρατηρούμε  ότι για την καθαριότητα και τον φωτισμό ένα μέρος πηγαίνει γι’ αυτές τις υπηρεσίες

τα υπόλοιπα πηγαίνουν για άλλες δραστηριότητες κήπους κ.λ.π. που δεν έχουν σχέση με τα ανταποδοτικά. Συνεπώς τα περιθώρια μείωσης είναι πολύ  περισσότερα  όπως και η διεύρυνση των          απαλλαγών ευρύτερη.

Τιμολογιακή πολιτική στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού

Δήμος Οικίες Επαγγελματικές Στέγες

Ταύρου – Μοσχάτου 1,02 € / τ.μ. 4,70 € / τ.μ.

Παλαιού Φαλήρου 1,21 €/ τ.μ. 3,53 € /τ.μ.

Δάφνης 1,25 €/τ.μ. 3,20 € /τ.μ.

Αγίου Δημητρίου 1,13 € / τ.μ. 2,73 €/τ.μ.

Καλλιθέας 1,14 € / τ.μ. 4,32 € / τ.μ.

Γλυφάδας 1,30 € / τ.μ. 4,41€ / τ.μ.

Περάματος 1,28 € / τ.μ. 3,08 – 7,08 € /τ.μ.

Αγίας Παρασκευής 1,03 € / τ.μ. 1,75 – 5,14 € / τ.μ.

Βριλησσίων 1,12 € / τ.μ. 2,66 – 5,90 € / τ.μ.

Ηρακλείου 1,24 € / τ.μ. 4,56 € / τ.μ.

Κηφισιάς 1,11 € / τ.μ. 2,66 – 5,10 € / τ.μ.

Νέα Ερυθραία 1,11 € / τ.μ. 2,22 – 3,70 € / τ.μ.

Αμαρουσίου 1,21 € / τ.μ. 3,60 – 6,40 € / τ.μ.

Μεταμόρφωσης 1,21 € / τ.μ. 3,11 – 6,04 € / τ.μ.

Ν. Ιωνίας 1,33 € / τ.μ. 4,51 € / τ.μ.

Ν. Ψυχικού 1,22 € / τ.μ. 5,56 – 6,11 € / τ.μ.

Χαλανδρίου 1,10 € / τ.μ. 4,50 €  – 8,50/ τ.μ.

Κερατσινίου- Δραπετσώνας 1,45 € / τ.μ. 4,35 – 14 € / τ.μ.

 Ο πιο πάνω πίνακας  δείχνει ανάγλυφα ότι ο Δήμος Κερατσινίου  Δραπετσώνας έχει πολλά    περιθώρια να ασκήσει κοινωνική πολιτική.

Δυστυχώς ανάλογη πολιτική εφαρμόζει στον πολιτισμό στη  φροντίδα και την μέριμνα, στον αθλητισμό στα καλλιτεχνικά μαθήματα μουσική, χορό κλπ.